Rühmade töö alates 14.08.2023

  • Meelespea rühm avatakse 14.08.2023. Algab sõimerühma tulevate laste vastuvõtt.
  • Kellukese rühm avatakse 14.08.2023.
  • Sinilille rühm avatakse 14.08.2023.
  • Karikakra rühm avatakse uuesti 16.08.2023. Karikakra rühma lapsed on 14. ja 15.08.2023 seoses rühmaruumide suurpuhastusega oodatud Kellukese rühma.
  • Rukkilille rühm avatakse 16.08.2023. Rukkilille rühma lapsed on 14. ja 15.08.2023 oodatud Kellukese rühma.
  • Ülase rühm avatakse 18.08.2023. 14. ja 15.08.2023 on Ülase rühma lapsed oodatud Sinilille rühma. 16. ja 17.08 2023 on Ülase rühma lapsed oodatud Rukkilille rühma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *