Lugupeetud lapsevanemad

Oleme täna 13. märtsil suletud. Anname teile teada uue nädala töökorraldusest.

Märjamaa Vallavalitsus hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustas 12.03.2020 erakorralisel istungil:

  • tühistada valla asutustes kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga:
  • koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni 31.03.2020 planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
  • kultuurinõunikul tunnistada kehtetuks kuni 31.03.2020 toimuvateks avalikeks üritusteks väljastatud avalike ürituste load;
  • Märjamaa kinos Helk, Märjamaa ujulas  ja Märjamaa Sotsiaalkeskuses peatada tavapärane tegevus kuni 31.03.2020;
  • lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks Märjamaa Vallavalitsuse hallatavates asutustes planeeritud üritused;
  • teha Rapla Korvpallikoolile ja Rapla Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 31.03.2020.

Vallavalitsus palub võimalusel ametiasutuste teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel (teenistujate kontaktid https://marjamaa.kovtp.ee/kontaktid1).

Alates reedest, 13. märtsist on ajutiselt suletud Märjamaa gümnaasium ja lasteaed Pillerpall. Edasiste meetmete osas palun jälgige valla infokanaleid.

Alates 13. märtsist on suletud ka sotsiaalkeskus, ujula, noortekeskus ja kino Helk.


Esmaspäeval 16.03.2020 toimub kõigi hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse ühine nõupidamine, et otsustada millised on edasised meetmed viiruse tõkestamiseks. Infot edasiste otsuste kohta jagame jooksvalt valla kodulehel ja fb-s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *