Sinilill

Õpetajad: Reet Raudsepp, Keiu Maalinn

Õpetajaabi: Kätlin Kingisepp

Sinilille rühma lapsevanemate esindaja hoolekogus: Liisi Keerup

Rühma telefoninumber: 5606 7611