Rukkilill

Õpetajad:  Reelika, Tiina

Õpetajaabi: Ene

Rühma lapsevanemate esindaja hoolekogus: Ave