Rukkilill

Õpetajad:  Reelika Põldmann, Tiina Pool

Õpetajaabi: Ene Siiber

Rühma lapsevanemate esindaja hoolekogus: Ave Köösel

Rühma telefoninumber: 5630 2045