Meelespea

Õpetajad: Külli Saia, Liina Jõgisalu

Õpetajaabi: Linda Pipar

Rühma lapsevanemate esindaja hoolekogus: Allar Peek

Rühma telefoninumber: 5592 5634