Karikakar

Õpetajad: Tea Lepp, Debi Tammaru

Õpetajaabi: Tiia Viipsi

Rühma lapsevanemate esindaja hoolekogus: Klelia Veske

Rühma telefoninumber: 5618 8136