Lasteaia avamine

Lugupeetud lapsevanemad!

Oleme koos teiega rõõmsad. Vallavalitsus on lasteaiale välja andnud kasutusloa.

Märjamaa Lasteaed Pillerpall avatakse taas laste vastuvõtuks esmaspäeval 2. detsembril 2019. Ootame teid lasteaeda Pärna tänava väravatest.

Lastehoius käivate sõimerühma tulevate laste vanematega võtab lasteaed ühendust uuel nädalal. Majaga võite tulla tutvuma ja meiega kohtuma juba avamise päeval.

Rõõmsa kohtumiseni Pillerpallis!

Lugupidamisega

Ene Mätas

Rühmade töö remondi lõppemiseni

Pillerpalli maja remondi lõppemiseni oleme teistel pindadel. Jätkame kahe rühmaga Kasti-Orgita lasteaias Midrimaal, kus käivad Karikakra ja Kellukese rühma lapsed. Märjamaa rahvamajas on Sinilille, Ülase ja Meelespea rühma lapsed.

Valmistume oma majja minemiseks ning lasteaeda on tagasi kolitud kõikide rühmade mööbel. Korrastame ruume, ning sätime oma kohale mänguasju. Anname teile kohe teada, kui oleme laste vastuvõtmiseks valmis.

Saate meile kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee . Kui saadate kirja rühma meilile, siis saame ka selle kätte ning vastame teile. Lisaks saate helistada kõikide rühmade telefonidele ning direktori numbrile 5199 0988. Muutunud on Ülase rühma telefoninumber, mis on nüüd 5618 8735.

Teiste rühmade numbrid on:

Sinilill: 5606 7611

Kelluke: 5457 9060

Meelespea: 5592 5634

Karikakar: 5606 7601

Pillerpalli pere soovib teile head jätkuvat koostööd. Peagi oleme Pillerpallis tagasi.

Info lapsevanemale

Lugupeetud lapsevanem!

Seni kuni Pillerpalli maja on rekonstrueerimisel saate meile kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee ja helistada numbrile 5199 0988. Samuti saate helistada rühmade numbritele. Ülase rühmal on uus telefoninumber 5618 8735.

Pillerpalli lapsed käivad augustikuus Midrimaa lasteaias

Pillerpalli lasteaia lapsed käivad alates 5. augustist Kasti-Orgita lasteaias (Midrimaal). Lasteaia direktori Lea Lauri ja vallavalitsusega on lepitud kokku, et lapsed käivad seal kuni 16. augustini ning edasi jätkub rühmade töö Pillerpalli lasteaia remonditud ruumides.

8. augustil toimunud koosolekul tunnistas ehitaja, et kokkulepitud ajaks rühmad valmis ei saa. Seetõttu arutasime lasteaia direktori Lea Lauriga võimalusi, et saaksime edasi kasutada (19.08.-30.08.2019) Kasti-Orgita lasteaia ruume.

Soovime võimalikult kiiresti kätte saada ruume Pillerpalli lasteaias nende koristamiseks ning mööbli sisse toomiseks. Ehitaja hinnangul on vaja esmalt tagasi paigutada rühmade köögimööbel, et plaatida nõudepesuruumide seinad.

31.07.2019 Märjamaa Nädalalehes ilmunud artiklis „Ülevaade ehitamise hetkeseisust“ anti teada, et plaanide kohaselt peaksid lapsed saama majja tulla 19. augustil. Arvestades ehituse seisu ei olnud see kuupäev juba siis väga kindel, kuid inimesed on sellega arvestanud.

Pillerpalli lasteaia lapsed on augustikuus siiski oodatud Kasti-Orgita lasteaeda hiirekeste rühma.

Kohtumiseni Orgital!

Info seoses lasteaia rekonstrueerimisega

Lugupeetud lapsevanemad,

Jagame teiega infot seoses uue õppeaasta algusega ja lasteaia rekonstrueerimisega.

Valmistusime kevadel lasteaia rekonstrueerimiseks ning olime hoone etapiviisiliseks ehituseks valmis. Lepingu sõlmimiseks ehitajaga väljus vallavalitsus erakorralisele vallavolikogu istungile. Ehituse hinda peeti kalliks ning volikogu ehitajaga lepingu sõlmimiseks luba ei andnud. Seega on käesolev sügis ja õppeaasta algus meie majas tavapärane. Kõik lapsed alustavad õppetööd oma kodurühmades.

Seoses sellega, et lasteaia rekonstrueerimine on jätkuvalt päevakorras jätkab vallavalitsus ja lasteaia hoolekogu ettevalmistustööd uueks ehitushankeks. Õppeaasta esimesel poolaastal ning jaanuarist aprilli lõpuni toimub rühmades tavapärane õppetöö. Kavandatud on hoone etapiviisiline ehitamine. Esimesena on kavas rekonstrueerida hoone majandusruumid ning võimla ja kaminaruum. Seejärel algab rühmade rekonstrueerimine. Lisan, et soovime teenuse pakkumist jätkata oma majas ning rühmaruumidega seotud ehitustööd toimuvad valdavalt suveperioodil.
Anname teile teada, kui meil on seoses maja rekonstrueerimisega täiendavat infot. Seniks veel rõõmsaid suvepäevi ja kohtume lasteaias.

Lugupidamisega
Ene Mätas
Direktor
Märjamaa Lasteaed Pillerpall