Lasteaia töö alates 18. maist

Alates tänasest on avatud kõik rühmad.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb koroonaviirust põhjustava haigust leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta (2+2).

Haigustunnustega lapsi palume lasteaeda mitte tuua.

Info lapsevanematele

Alates 6. aprillist on lasteaias avatud valverühmad.

Võtame lasteaeda vastu ainult vanemate lapsi, kes eriolukorras peavad töötama. Ilma eelneva kokkuleppeta me last vastu ei võta.

Kui teie perel on kindel vajadus hakata eriolukorras lasteaiakohta kasutama tuleb teil eelnevalt võtta ühendust direktoriga telefonil 5199 0988 või kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee

Kui vähegi võimalik püsige kodus, sest nii saame kiiremini uuesti alustada!

Lugupeetud lapsevanemad

Oleme täna 13. märtsil suletud. Anname teile teada uue nädala töökorraldusest.

Märjamaa Vallavalitsus hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustas 12.03.2020 erakorralisel istungil:

  • tühistada valla asutustes kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga:
  • koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni 31.03.2020 planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
  • kultuurinõunikul tunnistada kehtetuks kuni 31.03.2020 toimuvateks avalikeks üritusteks väljastatud avalike ürituste load;
  • Märjamaa kinos Helk, Märjamaa ujulas  ja Märjamaa Sotsiaalkeskuses peatada tavapärane tegevus kuni 31.03.2020;
  • lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks Märjamaa Vallavalitsuse hallatavates asutustes planeeritud üritused;
  • teha Rapla Korvpallikoolile ja Rapla Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 31.03.2020.

Vallavalitsus palub võimalusel ametiasutuste teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel (teenistujate kontaktid https://marjamaa.kovtp.ee/kontaktid1).

Alates reedest, 13. märtsist on ajutiselt suletud Märjamaa gümnaasium ja lasteaed Pillerpall. Edasiste meetmete osas palun jälgige valla infokanaleid.

Alates 13. märtsist on suletud ka sotsiaalkeskus, ujula, noortekeskus ja kino Helk.


Esmaspäeval 16.03.2020 toimub kõigi hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse ühine nõupidamine, et otsustada millised on edasised meetmed viiruse tõkestamiseks. Infot edasiste otsuste kohta jagame jooksvalt valla kodulehel ja fb-s.

Lasteaia avamine

Lugupeetud lapsevanemad!

Oleme koos teiega rõõmsad. Vallavalitsus on lasteaiale välja andnud kasutusloa.

Märjamaa Lasteaed Pillerpall avatakse taas laste vastuvõtuks esmaspäeval 2. detsembril 2019. Ootame teid lasteaeda Pärna tänava väravatest.

Lastehoius käivate sõimerühma tulevate laste vanematega võtab lasteaed ühendust uuel nädalal. Majaga võite tulla tutvuma ja meiega kohtuma juba avamise päeval.

Rõõmsa kohtumiseni Pillerpallis!

Lugupidamisega

Ene Mätas

Rühmade töö remondi lõppemiseni

Pillerpalli maja remondi lõppemiseni oleme teistel pindadel. Jätkame kahe rühmaga Kasti-Orgita lasteaias Midrimaal, kus käivad Karikakra ja Kellukese rühma lapsed. Märjamaa rahvamajas on Sinilille, Ülase ja Meelespea rühma lapsed.

Valmistume oma majja minemiseks ning lasteaeda on tagasi kolitud kõikide rühmade mööbel. Korrastame ruume, ning sätime oma kohale mänguasju. Anname teile kohe teada, kui oleme laste vastuvõtmiseks valmis.

Saate meile kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee . Kui saadate kirja rühma meilile, siis saame ka selle kätte ning vastame teile. Lisaks saate helistada kõikide rühmade telefonidele ning direktori numbrile 5199 0988. Muutunud on Ülase rühma telefoninumber, mis on nüüd 5618 8735.

Teiste rühmade numbrid on:

Sinilill: 5606 7611

Kelluke: 5457 9060

Meelespea: 5592 5634

Karikakar: 5606 7601

Pillerpalli pere soovib teile head jätkuvat koostööd. Peagi oleme Pillerpallis tagasi.

Info lapsevanemale

Lugupeetud lapsevanem!

Seni kuni Pillerpalli maja on rekonstrueerimisel saate meile kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee ja helistada numbrile 5199 0988. Samuti saate helistada rühmade numbritele. Ülase rühmal on uus telefoninumber 5618 8735.

Pillerpalli lapsed käivad augustikuus Midrimaa lasteaias

Pillerpalli lasteaia lapsed käivad alates 5. augustist Kasti-Orgita lasteaias (Midrimaal). Lasteaia direktori Lea Lauri ja vallavalitsusega on lepitud kokku, et lapsed käivad seal kuni 16. augustini ning edasi jätkub rühmade töö Pillerpalli lasteaia remonditud ruumides.

8. augustil toimunud koosolekul tunnistas ehitaja, et kokkulepitud ajaks rühmad valmis ei saa. Seetõttu arutasime lasteaia direktori Lea Lauriga võimalusi, et saaksime edasi kasutada (19.08.-30.08.2019) Kasti-Orgita lasteaia ruume.

Soovime võimalikult kiiresti kätte saada ruume Pillerpalli lasteaias nende koristamiseks ning mööbli sisse toomiseks. Ehitaja hinnangul on vaja esmalt tagasi paigutada rühmade köögimööbel, et plaatida nõudepesuruumide seinad.

31.07.2019 Märjamaa Nädalalehes ilmunud artiklis „Ülevaade ehitamise hetkeseisust“ anti teada, et plaanide kohaselt peaksid lapsed saama majja tulla 19. augustil. Arvestades ehituse seisu ei olnud see kuupäev juba siis väga kindel, kuid inimesed on sellega arvestanud.

Pillerpalli lasteaia lapsed on augustikuus siiski oodatud Kasti-Orgita lasteaeda hiirekeste rühma.

Kohtumiseni Orgital!