Lasteaia töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-1.1/239 “Lasteaia sulgemine puhkuse perioodiks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud alates 29.06.-17.07.2020.

29.06.-17.07.2020 saavad kohta vajavad lapsed käia Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas avatud valverühmas.

Märjamaa lasteaias Pillerpall avatakse valla lastele valverühm ajavahemikul 20. juuli kuni 07. august 2020.

Alates 10. augustist hakatakse Pillerpalli majas avama rühmi ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.