Konkursikuulutus muusikaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks

Märjamaa Lasteaed Pillerpall kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks (1,0 kohta) ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.

Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Tööleasumine 3. septembril 2018.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt

  1. juuniks 2018 aadressil Pärna 1, Märjamaa 78302, Raplamaa või e-postiaadressil: lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee.

Lisainformatsioon lasteaia telefonil 5199 0988.