Hoolekogu liikmed

Reet Raudsepp Õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Triin Matsalu Pidaja esindaja
Kätlin Kingisepp Sinilille rühma lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Ave Köösel Rukkilille rühma lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Triin Karu Ülase rühma lapsevanemate esindaja
Pille Leppsalu Kellukese rühma lapsevanemate esindaja
Merle Voolaid Meelespea rühma lapsevanemate esindaja
Marek Link Karikakra rühma lapsevanemate esindaja