Hoolekogu liikmed

Külli Saia Õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Triin Matsalu Pidaja esindaja
Sinilille rühma vanemate esindaja
Ave Köösel Rukkilille rühma vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Triin Karu Ülase rühma vanemate esindaja
Ats Nõlvak Kellukese rühma vanemate esindaja
Merle Voolaid Meelespea rühma vanemate esindaja
Annika Ueson Karikakra rühma vanemate esindaja