Esimest korda lasteaeda

Hea lapsevanem,

kui teie pere laps tuleb esimest korda lasteaeda, siis palun helistage rühma ja leppige õpetajaga kokku lapse lasteaeda tuleku aeg.