Rubriigiarhiiv: Uncategorized

Lugupeetud lapsevanemad

10. augustil 2020 avame laste vastuvõtuks kaks rühma.

Suurtele lastele avame Meelespea rühma ja väikestele lastele Rukkilille rühma.

Rukkilille rühma ootame oma rühma lapsi ja Meelespea rühma kõiki teisi meie maja lapsi. Meelespea rühm töötab 10.08.-14.08.2020 liitrühmana.

Oma rühmade õpetajad ja töötajad tulevad tagasi kodurühmadesse alates 17. augustist.

Alates 17. augustist on avatud Sinilille, Ülase, Karikakra, Rukkilille ja Meelespea rühm ning alates 18. augustist Kellukese rühm.

Lasteaia töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-1.1/239 “Lasteaia sulgemine puhkuse perioodiks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud alates 29.06.-17.07.2020.

29.06.-17.07.2020 saavad kohta vajavad lapsed käia Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas avatud valverühmas.

Märjamaa lasteaias Pillerpall avatakse valla lastele valverühm ajavahemikul 20. juuli kuni 07. august 2020.

Alates 10. augustist hakatakse Pillerpalli majas avama rühmi ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.

Lasteaia töö alates 18. maist

Alates tänasest on avatud kõik rühmad.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb koroonaviirust põhjustava haigust leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta (2+2).

Haigustunnustega lapsi palume lasteaeda mitte tuua.

Info lapsevanematele

Alates 6. aprillist on lasteaias avatud valverühmad.

Võtame lasteaeda vastu ainult vanemate lapsi, kes eriolukorras peavad töötama. Ilma eelneva kokkuleppeta me last vastu ei võta.

Kui teie perel on kindel vajadus hakata eriolukorras lasteaiakohta kasutama tuleb teil eelnevalt võtta ühendust direktoriga telefonil 5199 0988 või kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee

Kui vähegi võimalik püsige kodus, sest nii saame kiiremini uuesti alustada!

Lugupeetud lapsevanemad

Oleme täna 13. märtsil suletud. Anname teile teada uue nädala töökorraldusest.

Märjamaa Vallavalitsus hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustas 12.03.2020 erakorralisel istungil:

  • tühistada valla asutustes kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga:
  • koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni 31.03.2020 planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
  • kultuurinõunikul tunnistada kehtetuks kuni 31.03.2020 toimuvateks avalikeks üritusteks väljastatud avalike ürituste load;
  • Märjamaa kinos Helk, Märjamaa ujulas  ja Märjamaa Sotsiaalkeskuses peatada tavapärane tegevus kuni 31.03.2020;
  • lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks Märjamaa Vallavalitsuse hallatavates asutustes planeeritud üritused;
  • teha Rapla Korvpallikoolile ja Rapla Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 31.03.2020.

Vallavalitsus palub võimalusel ametiasutuste teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel (teenistujate kontaktid https://marjamaa.kovtp.ee/kontaktid1).

Alates reedest, 13. märtsist on ajutiselt suletud Märjamaa gümnaasium ja lasteaed Pillerpall. Edasiste meetmete osas palun jälgige valla infokanaleid.

Alates 13. märtsist on suletud ka sotsiaalkeskus, ujula, noortekeskus ja kino Helk.


Esmaspäeval 16.03.2020 toimub kõigi hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse ühine nõupidamine, et otsustada millised on edasised meetmed viiruse tõkestamiseks. Infot edasiste otsuste kohta jagame jooksvalt valla kodulehel ja fb-s.

Lasteaia avamine

Lugupeetud lapsevanemad!

Oleme koos teiega rõõmsad. Vallavalitsus on lasteaiale välja andnud kasutusloa.

Märjamaa Lasteaed Pillerpall avatakse taas laste vastuvõtuks esmaspäeval 2. detsembril 2019. Ootame teid lasteaeda Pärna tänava väravatest.

Lastehoius käivate sõimerühma tulevate laste vanematega võtab lasteaed ühendust uuel nädalal. Majaga võite tulla tutvuma ja meiega kohtuma juba avamise päeval.

Rõõmsa kohtumiseni Pillerpallis!

Lugupidamisega

Ene Mätas