Category Archives: Määratlemata

Konkursikuulutus muusikaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks

Märjamaa Lasteaed Pillerpall kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks (1,0 kohta) ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.

Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Tööleasumine 3. septembril 2018.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt

  1. juuniks 2018 aadressil Pärna 1, Märjamaa 78302, Raplamaa või e-postiaadressil: lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee.

Lisainformatsioon lasteaia telefonil 5199 0988.

 

Lasteaia 45. aastapäev

5. mail 2018 täitub Pillerpalli lasteaial 45. tegutsemisaasta.

Päeva järel saabub päev, jälle käes on sünnipäev.

See on aeg uhkust tunda, see on aeg meenutada, see on aeg mõtiskleda, see on pilk tulevikku.

Lasteaed peab sünnipäevapidu 4. mail kell 11.00 algava laste kontserdiga maja töötajatele ja kutsutud külalistele.

Palju õnne kõigile lasteaia aastapäeva puhul!

Iga tegevus algab puhkusest

 

Iga tegevus algab puhkusest

Vaikuseminutid – kergesti kasutusele võetavad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat, et olla tähelepanelikum ja hoolivam nii enda kui ka teiste suhtes.

Praeguses ühiskonnas on laste elu varasemaga võrreldes üha võimalusterohkem. Erinevat infot ja põnevaid tegemisi tuleb aina juurde ja mitte ainult ühest allikast vaid paljudest korraga. Pidevalt on vaja ennast lülitada uuele tegevusele ja seal ka püsida, mis on üha keerulisem. Siin on abiks kergesti kasutusele võetavad tähelepanu ja meelerahu harjutused, millega on võimalik treenida laste keskendumisvõimet.

Pillerpalli lasteaias rühmade meeskonnad läbisid Vaikuseminutite baaskoolituse I ja II osa ning jätkukoolituse, mille rahastajaks oli SA Innove. Koolitaja Lii Kaudse juhendamisel tehti läbi kõik vaikuseminutite harjutused ja saadi vahetu kogemus ning teadmised nende rakendamise kohta. Tänaseks on koolitus läbitud ja erinevad harjutused lastega kasutusele võetud. 5-7-aastastele lastele sobivad kõik harjutused. Nooremate laste puhul saab teha valikuid. Õpetajate tagasisidest ja oma kogemusest võin öelda, et lastele meeldib neid harjutusi teha ning neil on kujunenud ka oma meelisharjutused. Harjutusi on meie majas läbi viidud enne planeeritud tegevuse algust, lõunauinakut või muul ajal. Alati saab teha harjutusi laste endi soovil ja mistahes ajal päeva osas. Usun, et vaikuseminutite pikemal ja järjepideval kasutamisel hakkavad need avaldama mõju laste keskendumisvõimele, meelerahule ja käitumisele. Vaikuseminuteid on hea siduda erinevate metoodikatega nagu Kiusamisest vaba lasteaed, Samm-sammult metoodika (lapse sotsiaalsete oskuste arendamine) jm.

Eestis on vaikuseminutid kasutusel alates 2014 aastast ja tänaseni nende kasutajate arv aina laieneb. Tulemuste analüüsimiseks on hetkel uurimise all 800 liikmeline grupp koolilapsi. Praeguseks on vaikuseminutid kasutusel ligikaudu 100 õppeasutuses, millest pea poole moodustavad lasteaiad. Huvi selles suunas on tõusev.

Maailmas on vaikuseminutite harjutused kasutusel juba aastakümneid ja tuntud mindfulness`i nime all ning sel teemal on läbi viidud tuhandeid uuringuid. Uuringu tulemused kinnitavad, et teadlikkus ja tähelepanelikkus avaldab mõju keskendumisele, meeleolule ja õppimisvõimekusele ning seda kõike on võimalik treenida vaikuseminutite lihtsate harjutustega.

Täname lapsevanemaid, kes võimaldasid meil koolituspäevi rühma meeskondadele korraldada.

 

Rühmade jõulupeod

20. detsembril kell 9:00 Karikakra rühm

20. detsembril kell 9:30 Sinilille rühm

20. detsembril kell 10:00 Ülase rühm

20. detsembril kell 11:00 Meelespea rühm

20. detsembril kell 16:00 Kellukese rühm

20. detsembril kell 17:00 Rukkilille rühm