Monthly Archives: July 2023

Valverühmade töö, lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks ja liitrühma avamine augustis

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa lasteaias Pillerpall töötab valverühm 03.07.-07.07.2023.

Kasti-Orgita lasteaias töötab valverühm 31.07.- 04.08.2023.

Märjamaa Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusega nr 2-1.1/68 “Lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud 10.07.-06.08.2023.

Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 07.08.2023.

07.-11.08.2023 töötab Pillerpalli lasteaias liitrühmana Karikakra rühm.