Monthly Archives: January 2018

Iga tegevus algab puhkusest

 

Iga tegevus algab puhkusest

Vaikuseminutid – kergesti kasutusele võetavad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat, et olla tähelepanelikum ja hoolivam nii enda kui ka teiste suhtes.

Praeguses ühiskonnas on laste elu varasemaga võrreldes üha võimalusterohkem. Erinevat infot ja põnevaid tegemisi tuleb aina juurde ja mitte ainult ühest allikast vaid paljudest korraga. Pidevalt on vaja ennast lülitada uuele tegevusele ja seal ka püsida, mis on üha keerulisem. Siin on abiks kergesti kasutusele võetavad tähelepanu ja meelerahu harjutused, millega on võimalik treenida laste keskendumisvõimet.

Pillerpalli lasteaias rühmade meeskonnad läbisid Vaikuseminutite baaskoolituse I ja II osa ning jätkukoolituse, mille rahastajaks oli SA Innove. Koolitaja Lii Kaudse juhendamisel tehti läbi kõik vaikuseminutite harjutused ja saadi vahetu kogemus ning teadmised nende rakendamise kohta. Tänaseks on koolitus läbitud ja erinevad harjutused lastega kasutusele võetud. 5-7-aastastele lastele sobivad kõik harjutused. Nooremate laste puhul saab teha valikuid. Õpetajate tagasisidest ja oma kogemusest võin öelda, et lastele meeldib neid harjutusi teha ning neil on kujunenud ka oma meelisharjutused. Harjutusi on meie majas läbi viidud enne planeeritud tegevuse algust, lõunauinakut või muul ajal. Alati saab teha harjutusi laste endi soovil ja mistahes ajal päeva osas. Usun, et vaikuseminutite pikemal ja järjepideval kasutamisel hakkavad need avaldama mõju laste keskendumisvõimele, meelerahule ja käitumisele. Vaikuseminuteid on hea siduda erinevate metoodikatega nagu Kiusamisest vaba lasteaed, Samm-sammult metoodika (lapse sotsiaalsete oskuste arendamine) jm.

Eestis on vaikuseminutid kasutusel alates 2014 aastast ja tänaseni nende kasutajate arv aina laieneb. Tulemuste analüüsimiseks on hetkel uurimise all 800 liikmeline grupp koolilapsi. Praeguseks on vaikuseminutid kasutusel ligikaudu 100 õppeasutuses, millest pea poole moodustavad lasteaiad. Huvi selles suunas on tõusev.

Maailmas on vaikuseminutite harjutused kasutusel juba aastakümneid ja tuntud mindfulness`i nime all ning sel teemal on läbi viidud tuhandeid uuringuid. Uuringu tulemused kinnitavad, et teadlikkus ja tähelepanelikkus avaldab mõju keskendumisele, meeleolule ja õppimisvõimekusele ning seda kõike on võimalik treenida vaikuseminutite lihtsate harjutustega.

Täname lapsevanemaid, kes võimaldasid meil koolituspäevi rühma meeskondadele korraldada.