Monthly Archives: September 2017

Konkurss

Märjamaa Lasteaed Pillerpall kuulutab välja konkursi õpetaja ametikoha (1,0) täitmiseks üheks õppeaastaks.

Õpetaja tööülesanneteks on individuaalne ja eripedagoogiline töö.

Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele (eripedagoogiline või pedagoogiline haridus). Tööleasumine 16. oktoobril 2017.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 9. oktoobriks aadressile Pärna 1, Märjamaa 78302, Raplamaa või e-postiaadressile: lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee

Lisainformatsioon lasteaia telefonil 5199 0988