Monthly Archives: November 2015

Märjamaa lasteaed Pillerpall on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

Lasteaed liitus terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga 26. novembril 2015. Laste tervise ja arengu toetamine põhineb tervishoiu-, haridus-, sotsiaal- ja teiste valdkondade paindlikul koostööl. Lapsi ümbritsevate täiskasvanute vastutuseks on märgata, hoolida ja julgustada lapse loovat mõtlemist ning toetada tema tervislikku arengut. Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega ning nõuab täiskasvanutelt muutumist ja õppimist. Tervist edendava lasteaia tegutsemispõhimõtted laste tervisliku arengu toetamisel on:

– lapse areng läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;

– eale sobiva ja tervisliku ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;

– tervislike toitumisharjumuste kujundamine;

– igakülgse kehaliste tegevuse soodustamine;

– turvalise, tervisliku ja lapse arengut soodustava keskkonna loomine;

– isikliku hügieeni edendamine ja ja hambahaiguste ennetamine;

– vigastuste ennetamine;

– vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;

– laste väärkohtlemise ennetamine;

– nakkushaiguste ennetamine ja avastamine;

– arengu, -käitumis ja tervisehäirete varajane märkamine.