Rühmade töö alates 14.08.2023

  • Meelespea rühm avatakse 14.08.2023. Algab sõimerühma tulevate laste vastuvõtt.
  • Kellukese rühm avatakse 14.08.2023.
  • Sinilille rühm avatakse 14.08.2023.
  • Karikakra rühm avatakse uuesti 16.08.2023. Karikakra rühma lapsed on 14. ja 15.08.2023 seoses rühmaruumide suurpuhastusega oodatud Kellukese rühma.
  • Rukkilille rühm avatakse 16.08.2023. Rukkilille rühma lapsed on 14. ja 15.08.2023 oodatud Kellukese rühma.
  • Ülase rühm avatakse 18.08.2023. 14. ja 15.08.2023 on Ülase rühma lapsed oodatud Sinilille rühma. 16. ja 17.08 2023 on Ülase rühma lapsed oodatud Rukkilille rühma.

Valverühmade töö, lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks ja liitrühma avamine augustis

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa lasteaias Pillerpall töötab valverühm 03.07.-07.07.2023.

Kasti-Orgita lasteaias töötab valverühm 31.07.- 04.08.2023.

Märjamaa Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusega nr 2-1.1/68 “Lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud 10.07.-06.08.2023.

Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 07.08.2023.

07.-11.08.2023 töötab Pillerpalli lasteaias liitrühmana Karikakra rühm.

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa Pillerpalli lasteaias töötavad liitrühmad 08.08.22-19.08.2022. Avatud on Karikakra rühm kuni 4-aastastele lastele (Karikakar, Kelluke, Ülane) ja alates 11.08.22 Meelespea rühm 4-7-aastastele lastele (Rukkilill ja Meelespea).

Kõik rühmad avatakse 22.08.2022.

Rühmade töö augustis 2021

Alates 23. augustist 2021 on laste vastuvõtuks avatud Ülase, Rukkilille, Meelespea, Karikakra ja Kellukese rühm.

Meelespea rühm jätkab töötamist liitrühmana. Ootame sinna Meelespea ja Sinilille rühma lapsi.

Anname hoogu laste seiklusrajale

Karikakra rühma lapsed viisid läbi mõttetalgud teemal: Mida põnevat võiks olla lasteaia õuealal? Ühiselt jõudsid lapsed seiklusraja ideeni ning nüüd saame nende mõtet toetada läbi Hooandja.

Anname kõik ühiselt hoogu ja toetame seiklusraja loomist Pillerpalli lasteaia õuealale. Seiklusraja ehitab meile Seiklusring OÜ. Soovime, et lapsed saavad harjutada tasakaalu, tähelepanu, ronimist, turnimist ja laskumist.

Tänaseks oleme läbi Hooandja kogunud 1255 eurot lastevanemate, heade Eestimaa inimeste ja lasteaia töötajate abiga. Täname, et oled oma panuse seiklusraja loomiseks juba andnud.

Kui sa pole veel kaasa löönud siis tule kampa ning kutsu osalema oma sõpru ja tuttavaid. Anname ühiselt projektile hoogu juurde. Lapsed ootavad uusi võimalusi ja nende rõõm on meile kõige suurem tänu.  Projekti on võimalik toetada 19. juulini. Anname endast parima ja aitame lapsed liikuma. Meie hoolime ja hooli sina ka!

Hooandja link:

https://www.hooandja.ee/projekt/seiklusrada-saab-alguse-siit

T

Valverühmade töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa lasteaias Pillerpall töötavad valverühmad valla lastele 21.06.2021-16.07.2021 ning Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas 19.07.2021-13.08.2021.

Pillerpalli lasteaias töötavad alates 21.06.21 valverühmadena Sinilille ja Kellukese rühm. Rühmad on moodustatud 7. maiks 2021 esitatud taotluste alusel.

Märjamaa Vallavalitsuse 19.02.2021 korraldusega nr 2-1.1/70 “Lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud laste vastuvõtuks ajavahemikul 19.07.2021-13.08.2021.

Pillerpalli lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 16.08.2021 ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.

Lugupeetud lapsevanemad

10. augustil 2020 avame laste vastuvõtuks kaks rühma.

Suurtele lastele avame Meelespea rühma ja väikestele lastele Rukkilille rühma.

Rukkilille rühma ootame oma rühma lapsi ja Meelespea rühma kõiki teisi meie maja lapsi. Meelespea rühm töötab 10.08.-14.08.2020 liitrühmana.

Oma rühmade õpetajad ja töötajad tulevad tagasi kodurühmadesse alates 17. augustist.

Alates 17. augustist on avatud Sinilille, Ülase, Karikakra, Rukkilille ja Meelespea rühm ning alates 18. augustist Kellukese rühm.

Lasteaia töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-1.1/239 “Lasteaia sulgemine puhkuse perioodiks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud alates 29.06.-17.07.2020.

29.06.-17.07.2020 saavad kohta vajavad lapsed käia Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas avatud valverühmas.

Märjamaa lasteaias Pillerpall avatakse valla lastele valverühm ajavahemikul 20. juuli kuni 07. august 2020.

Alates 10. augustist hakatakse Pillerpalli majas avama rühmi ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.