Rühmade töö augustis 2021

16. augustil 2021 avame laste vastuvõtuks Meelespea ja Ülase rühma.

Meelespea rühma ootame Meelespea, Rukkilille ja Sinilille rühma lapsi.

Ülase rühma ootame Ülase ja Kellukese rühma lapsi.

Anname hoogu laste seiklusrajale

Karikakra rühma lapsed viisid läbi mõttetalgud teemal: Mida põnevat võiks olla lasteaia õuealal? Ühiselt jõudsid lapsed seiklusraja ideeni ning nüüd saame nende mõtet toetada läbi Hooandja.

Anname kõik ühiselt hoogu ja toetame seiklusraja loomist Pillerpalli lasteaia õuealale. Seiklusraja ehitab meile Seiklusring OÜ. Soovime, et lapsed saavad harjutada tasakaalu, tähelepanu, ronimist, turnimist ja laskumist.

Tänaseks oleme läbi Hooandja kogunud 1255 eurot lastevanemate, heade Eestimaa inimeste ja lasteaia töötajate abiga. Täname, et oled oma panuse seiklusraja loomiseks juba andnud.

Kui sa pole veel kaasa löönud siis tule kampa ning kutsu osalema oma sõpru ja tuttavaid. Anname ühiselt projektile hoogu juurde. Lapsed ootavad uusi võimalusi ja nende rõõm on meile kõige suurem tänu.  Projekti on võimalik toetada 19. juulini. Anname endast parima ja aitame lapsed liikuma. Meie hoolime ja hooli sina ka!

Hooandja link:

https://www.hooandja.ee/projekt/seiklusrada-saab-alguse-siit

T

Valverühmade töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa lasteaias Pillerpall töötavad valverühmad valla lastele 21.06.2021-16.07.2021 ning Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas 19.07.2021-13.08.2021.

Pillerpalli lasteaias töötavad alates 21.06.21 valverühmadena Sinilille ja Kellukese rühm. Rühmad on moodustatud 7. maiks 2021 esitatud taotluste alusel.

Märjamaa Vallavalitsuse 19.02.2021 korraldusega nr 2-1.1/70 “Lasteaia sulgemine laste vastuvõtuks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud laste vastuvõtuks ajavahemikul 19.07.2021-13.08.2021.

Pillerpalli lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 16.08.2021 ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.

Lugupeetud lapsevanemad

10. augustil 2020 avame laste vastuvõtuks kaks rühma.

Suurtele lastele avame Meelespea rühma ja väikestele lastele Rukkilille rühma.

Rukkilille rühma ootame oma rühma lapsi ja Meelespea rühma kõiki teisi meie maja lapsi. Meelespea rühm töötab 10.08.-14.08.2020 liitrühmana.

Oma rühmade õpetajad ja töötajad tulevad tagasi kodurühmadesse alates 17. augustist.

Alates 17. augustist on avatud Sinilille, Ülase, Karikakra, Rukkilille ja Meelespea rühm ning alates 18. augustist Kellukese rühm.

Lasteaia töö

Lugupeetud lapsevanemad

Märjamaa Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-1.1/239 “Lasteaia sulgemine puhkuse perioodiks” on Märjamaa Lasteaed Pillerpall suletud alates 29.06.-17.07.2020.

29.06.-17.07.2020 saavad kohta vajavad lapsed käia Kasti-Orgita lasteaia Orgita majas avatud valverühmas.

Märjamaa lasteaias Pillerpall avatakse valla lastele valverühm ajavahemikul 20. juuli kuni 07. august 2020.

Alates 10. augustist hakatakse Pillerpalli majas avama rühmi ning rühmade tööd puudutav info pannakse üles lasteaia kodulehele.

Lasteaia töö alates 18. maist

Alates tänasest on avatud kõik rühmad.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb koroonaviirust põhjustava haigust leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta (2+2).

Haigustunnustega lapsi palume lasteaeda mitte tuua.

Info lapsevanematele

Alates 6. aprillist on lasteaias avatud valverühmad.

Võtame lasteaeda vastu ainult vanemate lapsi, kes eriolukorras peavad töötama. Ilma eelneva kokkuleppeta me last vastu ei võta.

Kui teie perel on kindel vajadus hakata eriolukorras lasteaiakohta kasutama tuleb teil eelnevalt võtta ühendust direktoriga telefonil 5199 0988 või kirjutada aadressile lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee

Kui vähegi võimalik püsige kodus, sest nii saame kiiremini uuesti alustada!

Lugupeetud lapsevanemad

Oleme täna 13. märtsil suletud. Anname teile teada uue nädala töökorraldusest.

Märjamaa Vallavalitsus hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustas 12.03.2020 erakorralisel istungil:

  • tühistada valla asutustes kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga:
  • koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni 31.03.2020 planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
  • kultuurinõunikul tunnistada kehtetuks kuni 31.03.2020 toimuvateks avalikeks üritusteks väljastatud avalike ürituste load;
  • Märjamaa kinos Helk, Märjamaa ujulas  ja Märjamaa Sotsiaalkeskuses peatada tavapärane tegevus kuni 31.03.2020;
  • lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks Märjamaa Vallavalitsuse hallatavates asutustes planeeritud üritused;
  • teha Rapla Korvpallikoolile ja Rapla Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 31.03.2020.

Vallavalitsus palub võimalusel ametiasutuste teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel (teenistujate kontaktid https://marjamaa.kovtp.ee/kontaktid1).

Alates reedest, 13. märtsist on ajutiselt suletud Märjamaa gümnaasium ja lasteaed Pillerpall. Edasiste meetmete osas palun jälgige valla infokanaleid.

Alates 13. märtsist on suletud ka sotsiaalkeskus, ujula, noortekeskus ja kino Helk.


Esmaspäeval 16.03.2020 toimub kõigi hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse ühine nõupidamine, et otsustada millised on edasised meetmed viiruse tõkestamiseks. Infot edasiste otsuste kohta jagame jooksvalt valla kodulehel ja fb-s.